Biokaasulla voi säästää rahaa

Biokaasulla ajo voi tuoda suuriakin säästöjä pitkällä aikavälillä, sillä bio- sekä maakaasu polttoaineina ovat huomattavasti halvempia kuin fossiiliset polttoaineet, eli bensiini tai diesel. Biokaasulla on vertailuhinta 0,93 euroa litralta, maakaasulla suunnilleen 0,76 euroa litralta, kun taas dieselin hinta saattaa olla jopa 1,20-1,50 euroa litralta ja bensiini jopa 1,40-1,70 euroa litralta.

Biokaasua myyvillä asemilla tankattaessa kaasun hinta näytetään kiloina litran sijasta. Tällä hetkellä biokaasun hinta pyörii noin 1,45 eurossa kilolta, sekä maakaasu 1,15 eurossa kiloa kohden. Gasum on myös tarjonnut kampanjoita, jolla polttoainetta voisi ostaa rajattoman määrän kiinteään kuukausihintaan.

Biokaasun tuottajat

Yhdysvallat, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi sekä Saksa tuottivat eniten biokaasua polttoaineeksi ajoneuvoihin vuonna 2016. Yli 500 laitosta tuottaa tällä hetkellä biokaasua jopa yli 50 petajoulea vuodessa. Tätä polttoainetta kutsutaan useimmiten biometaaniksi. 50 petajoulea vastaa noin 1.3 miljardia litraa diesel -polttoainetta.

Nämä maat toimivat muiden maiden kanssa yhteistyössä. Ne ovat myöskin kasvattaneet huomattavissa määrin biokaasulla toimivien ajoneuvojen määrää tarjoamalla esimerkiksi verovapautuksia, tukia sekä muita kannustavia asioita, jotta biokaasua käyttävien ajoneuvojen määrä saataisiin kasvamaan entisestään.

Suomen kuntien kestävää kehitystä biokaasuun liittyen voi seurata esimerkiksi näillä sivuilla. Maista erityisesti Kiina, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta sekä Skandinaviaan kuuluvat valtiot ovat tukeneet todella voimakkaasti biokaasuun siirtymistä liikenteen alalla.