Biokaasu polttoaineena

Biokaasu polttoaineena on uusiutuva voimanlähde, sekä ympäristöystävällisempi vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden sijaan. Tarkoituksena on vähentää kasvihuonepäästöjä ilmastonmuutoksen myötä. Biokaasu on myöskin edullisempaa, ja sillä pääsee pidempiä matkoja kuin tavallisella bensiinillä.

Ympäristöystävällinen polttoaine

Biokaasu on ympäristöystävällistä, koska se lievittää yhtäaikaa kahta huomattavaa ympäristölle vaarallista ongelmaa:

  • Se vähentää maailmanlaajuista jäteongelmaa, josta johtuen ilmastoon vapautuu vaarallisia metaanikaasuja koko ajan.
  • Se vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Biokaasua valmistetaan muuntamalla orgaanista jätettä energiaksi. Siinä hyödynnetään jätemateriaaleja, jotka muuten saastuttaisivat kaatopaikkoja sekä ilmastoa. Tämä puolestaan ehkäisee myrkyllisten kemikaalien käyttöä jätevedenpuhdistamoissa, sekä säästää monille tahoille rahaa, materiaaleja sekä energiaa, koska jätteet voidaan muuntaa biokaasuksi jo paikan päällä. Biokaasun käyttö ei myöskään tarvitse fossiilisia polttoaineita energian tuottamiseen.

Biokaasu muuntaa siis myös ongelmallisia kaasuja turvallisemmiksi, kun hajoavasta jätteestä muodostuvat, ympäristölle vaaralliset metaanikaasut muunnetaan hiilidioksidiksi. Metaanikaasulla voi olla jopa 20-30 kertainen lämmönsiirtokyky hiilidioksidiin verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että kun jokin mätänevä elintarvike muunnetaankin biokaasuksi, sen hiilijalanjälki vähenee jopa kymmenkertaisesti verrattuna siihen, että sen annettaisiin mädäntyä kaatopaikalla.

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen liikenteen alalla

Ajoneuvojen polttoaineen vaihtamisessa biokaasuun voisi mahdollisesti saada aikaan liikenteen alan kasvihuonepäästöjen vähenemistä jopa 60-80 prosentilla verrattuna siihen, että jatkettaisiin pelkästään fossiilisten polttoaineiden, eli bensiinin ja dieselin käyttöä. Kun biokaasu puhdistetaan riittävän hyvin, sitä voi käyttää fossiilisten kaasujen ja polttoaineiden sijasta maakaasuajoneuvojen tai kaksoispolttoainekäyttöisten ajoneuvojen polttoaineena.

Liikenteen osuus energiankulutuksesta

Liikenteellä on jopa yli 30 prosentin osuus maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta. Tämä tekee uusiutuvien polttoaineiden käytöstä liikenteen alalla todellakin jopa ratkaisevan tekijän kestävän energian ja maapallon tulevaisuuden kannalta. Haasteeksi biokaasun tuotannossa on koettu erityisesti kustannusten vähentäminen.

Mahdollinen ratkaisu ongelmaan voisi olla esimerkiksi yhteistyö energian sekä liikenteen teknologioiden kesken. Tämä voisi vähentää huomattavasti biokaasun tuotannosta koostuvia kustannuksia. Tämä kuitenkin vaatisi todella paljon suunnittelua ja järjestelyjä maiden, suurien organisaatioiden sekä yrityksien välillä, mutta mahdollisuus maailmanlaajuiseen kasvihuonepäästöjen vähenemiseen olisi varmasti vaivan arvoista.