Biokaasuautojen hyvät ja huonot puolet

Biokaasussa, kuten muissakin polttoaineissa, on omat hyvät ja huonot puolensa. Tällä hetkellä monet uskovat, että se on täysin puhdas polttoaine ja sen käyttö vähentää jätettä sekä hiilidioksidipäästöjä. Mutta vaikka se niitä vähentääkin, sekään ei silti ole täydellinen vaihtoehto.

Hyviä puolia

Biokaasun hyviin puoliin kuuluu polttoainekustannusten vähentyminen, kasvihuonepäästöjen vähentyminen ja jätteen väheneminen. Kaasuauto on myöskin optimaalinen valinta talvisäälle.

Huonoja puolia

Kaiken kaikkiaan biokaasu on erittäin ympäristöystävällinen vaihtoehto, mutta siitä voi olla kuitenkin haittaa autolle. Vaikka biokaasua valmistamalla myrkyllisistä jätteistä poistetaan mahdollisimman tarkasti kaikki ympäristölle vaarallinen materiaali, puristuksen jälkeen jää kaasuun silti epäpuhtauksia. Nämä epäpuhtaudet voivat mahdollisesti vahingoittaa ajoneuvoa, koska epäpuhdas kaasu voi mahdollisesti aiheuttaa korroosiota moottorin metallista koostuviin osiin, ja tällöin lisätä huollon tarvetta sekä auton korjauskustannuksia.

Myöskin tämänhetkiset teknologiat biokaasun tuotantoon ovat vieläkin melko kehnolla tasolla. Ei tunneta vielä sellaisia tuotannon tekniikoita, jotka yksinkertaistaisivat prosessia, ja jotta kaasua voitaisiin tuottaa runsaammin ja edullisemmin. Laajamittainen tuotanto ei ole siis mahdollista, joka on sääli ympäristöystävällisyyden näkökulmasta ajatellen. Monet hallitukset eivät ole myöskään halukkaita investoimaan alalle, joka aiheuttaa ongelmia tuotannossa.

Edellisestä ongelmasta johtuen tankkausasemia on siis melko vähäinen määrä. Esimerkiksi Suomessakin suurin osa asemista sijaitsee Etelä-Suomen alueella, joten Oulua lukuunottamatta Pohjois-Suomessa asuvilla ei periaatteessa ole edes mahdollisuutta ostaa biokaasulla toimivaa autoa.