Vetyä käyttävä hybridiauto

Ensimmäinen asia, joka tulisi tietää vetyä hyödyntävästä hybridistä, on se, että ne ovat pohjimmiltaan sähköautoja (mutta kuitenkin hybridejä, koska niillä on kaksi voimanlähdettä). Yleensä kun puhutaan sähköautosta, tulee mieleen ensimmäisenä kaikilla pelkästään sähköä käyttävä auto kuten Tesla.

Vaikkakin vetyä käyttävä hybridi käy kaasumaisella polttoaineella, todellisuudessa se saa suurimman osan tehostaan vetypolttoainekennojen tuottamasta sähköstä. Vetykäyttöiset hybridit ovat melko harvinaisia, ja yleensä vetykäyttöisiä autoja ei muualla kuin Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltiossa näe, koska muualla maailmassa ei ole niin paljon niille sopivia polttoaineasemia.

Suomessa vetykäyttöisiä ajoneuvoja pystyy lataamaan mm. Teslan Supercharger -asemilla. Ja näitä asemia on muitakin Etelä-Suomessa. Vetykäyttöisillä autoilla voi ajaa jopa kaksi kertaa pidempään kuin esimerkiksi pelkkää sähköä käyttävällä autolla.

Miten polttokenno eroaa akusta?

Polttokennolla ja akulla on suuria eroja. Esimerkiksi Teslan Model S hyödyntää sisäänrakennettua litiumioniakkua, joka varastoi sähköenergiaa jännitteen avulla anodin sekä katodin läpi. Polttokenno taas tuottaa sähköä hyödyntäen kemiallisia reaktioita, jotka muodostuvat yleensä vedystä sekä ilmassa olevasta hapesta. Reaktiossa vety sekä happi ikäänkuin yhdistyvät, ja tuottavat sivutuotteenaan sähköä sekä vaaratonta vesihöyryä. Jos kemiallinen reaktio on tarpeeksi mittava, se voi liikuttaa suuriakin massoja, tässä tapauksessa ajoneuvoa.

Reaktio

Tämä mekaniikan sekä kemian yhdistelmä muistuttaa samanlaista vety-happireaktiota, jota hyödynnetään mm. rakettitieteessä rakettien moottoreiden rakentamisessa. Vetykäyttöisessä hybridissä reaktiosta syntyvä energia kulkee polttokennon läpi, ja tuottaakin sähköä räjähdyksen sijaan. Molemmissa tapauksessa vapautuu kuitenkin todella paljon energiaa, ilman että myrkyllisiä sivutuotteita pääsee muodostumaan. Tämä tekee vetypolttoainekennoista todella hyviä ja toimivia energianlähteitä sähköajoneuvoille.

Vetyä taas voidaan tuottaa tekemällä tämä sama prosessi niin sanotusti käänteisenä, eri elektolyysinä. Kun sähkövirtaa kulutetaan veden läpi, erottuu H20:sta vety sekä happi. Yleensä kuitenkin vetyä valmistetaan vetykäyttöisiä autoja varten maakaasun avulla prosessissa, jota kutsutaan höyrymetaaniuudistukseksi. Tässä prosessissa korkean paineen höyryä sekä maakaasua yhdistetään korkeassa lämpötilassa, jolloin syntyy vetyä.

Vetypolttoaineen puhtaus

Yleensä vetyä tuottavasta prosessista jää jonkin verran hiilidioksidia, mikä tarkoittaa sitä, että vetypolttoaine ei ole 100 prosenttisesti puhdasta, eli päästöjä on kuitenkin jonkin verran. Päästöt ovat kuitenkin pienemmät kuin akkujen sekä muiden hybridien hiilidioksidipäästöt, ja ympäristöystävälliseltä kannalta ajatellen, vetykäyttöinen hybridi onkin maailman ympäristöystävällisin vaihtoehto fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen keskuudesta.

Lainsäädännöt Kaliforniassa

Kalifornian osavaltio on vaatinut, että vähintään 33 prosenttia ajoneuvon kuluttamasta vedystä tulisi olla uusiutuvista lähteistä, toivoen, että ennen pitkään 100 prosenttia näiden ajoneuvojen kuluttamasta vedystä tulisi uusiutuvista lähteistä.

Vetykäyttöinen hybridi on hybridiautoista ehkä mielenkiintoisin vaihtoehto, mutta valitettavasti niitä ei paljon maailmalla näe, ja ilmastonmuutoksenkin kannalta moni taho on toivonut asiaan muutosta. Suomessa ja Euroopassa on tuotu markkinoille jonkin verran vetykäyttöisiä autoja, mutta ehdottomasti niitä saisi olla enemmän.